Medicavet Turkiye’de, G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl?g?’ndan GMP (Guncel Iyi Imalat Uygulamalar? ) belgesini alan ilk veteriner ilac firmas?d?r.

 

Teknolojinin en son sistemleri kullan?larak GMP standartlar?na uygun olarak dizayn edilmis tesisimizde fason ilac uretimi yapmaktay?z.

 

Ozellikle hedef pazarlar olarak gordugumuz Ortadogu,Balkanlar,Turki Cumhuriyetleri ve Afrika Ulkeleri icin fason ilac uretimleri yaparak ulkemizin 2023 y?l? ihracat hedeflerini tutturmak icin caba gosteriyoruz.

 

Uretim tesisimiz 2 ana bolumden olusmaktad?r.

1-Likit Urunler,Oral kullan?m icin ( Betalaktam antibiyotikler haric )

2-Toz Urunler ( oral tozlar betalaktam antibiyotikler haric )

 

Basl?ca hizmetlerimiz;
  • Etken madde miktar tayini metot gelistirme ve validasyonu

  • Koruyucu miktar tayini metot gelistirme ve validasyonu

  • Etken madde ilgili maddeler metot gelistirme ve validasyonu

  • Koruyucu ilgili maddeler metot gelistirme ve validasyonu

  • Dissolusyon metot gelistirme ve metot validasyonu

  • Stabilite Analizleri (uzun donem ve h?zland?r?lm?s olarak)

  • Diger tum kalite kontrol testleri

Подписаться на электронную рассылку